top of page

Bærekraft

Siden etableringen av Lofoten Kråkebolle, har et av våre viktigste mål vært å ikke forstyrre havets økosystem, i samme grad ønsker vi å gjøre vår part når det gjelder bærekraftig forretningsdrift, både under og over havet.  Norskekysten var før i tiden bebodd av massive tareskoger, men mange av dem har forsvunnet som et resultat av den store pågående kråkebolle ekspansjon. Kråkeboller utgjør derfor et stort miljøproblem for havets økosystem når de beiter ned disse tareskogene, og etterlater seg kort sagt en ørken under vann. Ifølge dagens estimater skal det være ca. 8 milliarder kråkeboller langs den norske kysten. Fra et bærekraftig perspektiv kan dette tolkes som negativt for det marine liv, da tareskogene er viktige gyteområder for fisk og andre små marine arter. Det er flere studier som viser at slike tareskoger gjenopplives som et resultat av kråkebollens bortgang.

Lofoten er et hjemsted for utallige næringer som er sterkt avhengige av fisk og andre marine arter som alle er sammenkoblet med tilstedeværelsen av tareskoger. Etter at kråkebollene er blitt håndplukket fra havet (vi dykker til havets bunn ved bruk av snorkel og våtdrakt og vi benytter ikke kjøretøy/objekter under dykkingen som har utslipp med unntak av transport til og fra dykkestedet) følger det en nitidig prosess før man har en et ferdig produkt. De organiske kråkebolle restene (innmat og pigger) fra hver kråkebolle returneres til havet. Deretter sitter vi igjen med et kråkebolle skall og neste steg involverer fylling av gips. Gipsen vi benytter er 90% gjenvinnbart som tilsier at den nærmest kan gjenvinnes i det uendelige. Det etableres stadig nye selskaper som har fokus på en bærekraftig og miljøvennlig håndtering av gips og vi oppfordrer alle våre kunder å benytte seg av slike tilbud når det gjelder resirkulering av vårt produkt. Lofoten Kråkebolle ønsker å fremstå som et godt eksempel på en bærekraftig forretningsdrift, der vi stadig leter etter de mest kortreiste og miljøvennlige løsningene.

Støttende artikler:
 

Til kamp mot kråkebollene


Slik redder de tareskogen i nord – fra «kråkebolleørken» til havets barnehage

Vil løse «Norges største miljøproblem» på dugnad
 

Kollaps i økosystemene langs norskekysten

Den røde fare inntar tareskogen

 

Bærekraftig kråkebolleindustri?

Overfiske på 1970-tallet var trolig årsak til undervanns-ørken i Midt- og Nord-Norge

Sea urchin population soars 10,000% in five years, devastating US coastline

 

Kråkebollene ødelegger for fiskebestanden

Her har kråkeboller lagt kysten øde

 


 

PA040345.JPG
PA040339.JPG
PA040346.JPG
bottom of page