top of page

 Den lykt av Aristoteles er navnet som er gitt ved biologer ved tygge apparat av kråkeboller.

Aristoteles lykt, det kompliserte kjeveapparatet hos regulære kråkeboller eller sjøpiggsvin som de også kalles. Det består av fem pyramideformete kalkplater rundt munnåpningen. Hver plate har en tann, som stikker ut av munnåpningen. Til sammen har de form av en lykt, og kan beveges med kraftige muskler som er festet til dyrets skjelett.

bottom of page